• Roee Sharaby

בלגן בבית = בלגן בראש


כשאנחנו לא מרוצים ממה שאנחנו רואים בבית, וכשאנחנו בטוחים שהכל יכול להראות אחרת

אנחנו לא שקטים בנפשינו. מכוון לכולם אבל בעיקר לעצמאיים מבניינו שצריכים סדר כדי שהכל יתנהל כמו שצריך. מסכימים איתי? כשחלל העבודה שלנו הוא בתוך ביתנו, וזה לא משנה אם במקום סגור או כחלק מחלל המרכזי של הבית, לא תהייה לנו שלווה לגשת לעבודה, כשאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לטפל במשהו, לסדר משהו. מזמינה אתכם לפנות יום מיוחד לשם כך, שלב ראשון להסתכל על הבית ולראות מה מפריע לי? שלב שני לרשום מה צריך לפנות או לסדר שלב שלישי לעשות רשימה מסודרת מה צריך לקנות כדי להנגיש, לאחסן ולייפות את החלל. השלב האחרון- הביצוע! פשוט תעשו את זה!

#עיצובהבית #מעצבתפניםבמרכז #ליוויאישי #מעצבתפנים

117 views
  • Facebook - Black Circle

© 2017 by Inbar Luria | INBAR DESIGNS