top of page

שחור זה יפה ? !


כמה פעמים אמרתם לעצמכם: שחור?! לא! אין סיכוי... ואז ראיתם עיצוב שממש אהבתםכמה פעמים אמרתם לעצמכם: שחור?! לא! אין סיכוי... ואז ראיתם עיצוב שממש אהבתם הופ- יש בו שחור! ופתאום התרככתם, כי הבנתם ששחור הוא רק צבע, וצבע יש לו תפקיד באנרגיה שלנו.

אני משתמשת בצבע השחור בעיצובים שלי הרבה. אני אוהבת שחור, מאוד.

הוא מבדל, מדגיש, מגדיל ועוד הרבה... משהו בו עושה לי אנרגיה מגניבה.

אה ואני גם לא מפחדת, לא מהצבע ולא מהדרמטיות שבו. להפך... אני בוחרת להתחבר אליה, לדרמטיות, לסצינה שהדרמה הזו עושה.

ונהנת לי 😍😎✨

החדר המגניב הזה שייך למשפחה מקסימה. זה חדר טלויזיה, משחקים, ארונות, ספריה, זולה, ארוח ובעצם מה לא?!

כיף גדול לעצב כשהלקוחות שלי זורמים איתי. מבינים אותי, גם אם לא עד הפרט אחרון , אבל בוטחים בי שאתן להם את כל היצירתיות שבי🙏❤️

הופ- יש בו שחור! ופתאום התרככתם, כי הבנתם ששחור הוא רק צבע, וצבע יש לו תפקיד באנרגיה שלנו.

אני משתמשת בצבע השחור בעיצובים שלי הרבה. אני אוהבת שחור, מאוד.

הוא מבדל, מדגיש, מגדיל ועוד הרבה... משהו בו עושה לי אנרגיה מגניבה.

אה ואני גם לא מפחדת, לא מהצבע ולא מהדרמטיות שבו. להפך... אני בוחרת להתחבר אליה, לדרמטיות, לסצינה שהדרמה הזו עושה. ונהנת לי 😍😎✨

החדר המגניב הזה שייך למשפחה מקסימה. זה חדר טלויזיה, משחקים, ארונות, ספריה, זולה, ארוח ובעצם מה לא?!

כיף גדול לעצב כשהלקוחות שלי זורמים איתי. מבינים אותי, גם אם לא עד הפרט אחרון , אבל בוטחים בי שאתן להם את כל היצירתיות שבי🙏❤️

bottom of page